Roubenka

Přízemní roubený dům z konce 18. století na vinařické návsi. Obytná západní část stavení je roubená, chlívek ve východní části zděný. Střecha sedlová se šindelovou krytinou. Přečnívající krokve jsou seříznuty na koncích. Lomenice je světle bedněná, prkna kladena na sraz. Roubenku zdobí dvoukřídlá, šestitabulková okna s úzkými sloupky po stranách.
V letech 2012 – 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Fotografie rekonstrukce.

V současné době slouží roubenka jako volební místnost a je zde umístěna fotogalerie obce. Vystavené historické fotografie je možné si prohlédnou i online

Roubenka je památkově chráněna od 03. 05. 1958 a je jedinečným dokladem lidové architektury středních Čech.

Kaplička

Uprostřed vinařické návsi stojí barokní kaplička, zasvěcená Svaté Trojici – Otci, Synu a Duchu svatému. Kolem stojí tři vzrostlé lípy. Traduje se pověst, že původně byly vysazeny lípy čtyři – do každého rohu jedna, a vždy jedna uschla a zůstaly tři, jako symbol Svaté Trojice.

Původně byl na místě kapličky jen křížek a okolí bylo obloženo plochým kamenem. Později se křížek obezdil a byl umístěn na podezdívku. Na výstavbu žádané kapličky nebyl dostatek finančních prostředků.

V roce 1764 bylo na stavbu připraveno 10 zlatých, ale kaplička byla postavena až roku 1841. V kopuli jsou uloženy čtyři zprávy:

- první zprávu o stavbě napsal místní kovář Josef Kaucký.
- druhá zpráva z 27.08.1887 zaznamenává první opravy na kapličce a dění ve vsi. Kaple se nově pokrývala a byly provedeny zednické práce. Uvádí, že obec obdržela darem od p. N. N. Čilicha nový oltářní obraz, který byl předán dne 15.09.1867. Kapličku vysvětil farář Jan Poustka. Kříž a baňku vlastnoručně vyrobil a zdarma provedl p. Václav Houba z čp. 6.
- třetí zpráva je z 22.06.1901 a popisuje další opravy, mj. opravu křížku, který byl velmi poškozen větrem.
- čtvrtá zpráva z 10.07.1931 popisuje další opravy (tesařské práce a nové oplechování) a akce ve vsi. Na kapličce se zvonilo ráno, poledne i večer a zvonil se také umíráček. Zvonil vždy místní kovář.

Roku 1947 věnoval obci p. Rudolf Bouček, vinařický rodák z čp. 32, nový zvon.

Obec Vinařice, Vinařice 10, 267 01 Králův Dvůr. IČO: 005 09 868. Datová schránka: sjhb7du.
Kontaktní údaje: telefon starosta: +420 724 180 405; e-mail: vinarice.obec@seznam.cz, webmaster.vinarice@email.cz.